29. januára 2016

Servis pre SIEŤOTLAČ:

V rámci servisu pre sieťotlač ponúkame komplet služby a výrobu – Filmov, Osvitu, Napínanie sít, Výroba hliníkových rámov, Výroba nových šablon aj na dodané rámy, Emulzie, Stierky, Fotochémiu, Čističe.

Výroba filmov pre osvit:

Vyrobíme pre vás film pre osvit vo veľmi krátkom čase na základe vášho motívu, kontrastné a kvalitné spracovanie podľa prania zákazníka. Grafické práce pre výrobu filmov prevádzame v AI. a film je vyrábaní v podkladoch PDF. Je však nutné dodržať správne pomery pre voľbu rozlišenia (dpi) a najmenšiu požadovanú hrúbku čiary alebo priemer rastrového bodu.

Ak je pomer nevhodný, okraj motívu či body sú rozmazané alebo zubkovane z príliš z malým rozlíšením dpi nie je možne vyhotoviť kvalitný film.

Filmy vyrábame na LASEROVOM stroji AGFA AccuSet s presnosťou do 2400 dpi. na materiáli AGFA v šírke 356 mm a dĺžke 76 m.

Napínanie sít na sieťotlačové rámy:

Používame napínací zariadenie z počtom čelusti, kde dokážeme napínať rámy do formátu 900 x 1200 mm. Rôzne druhy sieťoviny napíname podle priania zákazníka a proces napínania je merané kalibrovaným prístrojom. Pre lepenie sieťoviny používame špeciálne odolne dvojzložkové lepidlo.Samozrejmosťou pre nás je individuálny prístup ku každej zákazke. Techniku napínania robíme jedno a dvojokruhové alebo pod uhlom, ktoré má zásadný vplyv na kvalitu tlače jemných detailov.

Je účelne aby napnute sita na ráme malý konkrétny popis výroby – hustota sieťoviny, uhol lepenia, napnutý tlak Nm, dátum výroby. 

Pre zákazníkov ponúkame výrobu hliníkových rámov v rozmeroch podľa prania zákazníka v štandardnom profile 30 x 30 mm, 40 x 40 mm.

 

Výroba sieťotlačových šablon – grafik:

Zhotovujeme sieťotlačové grafiky na rámy pre zákazku. Máme k dispozícii rôzne druhy emulzii – na použitie odolne proti vode, riedidlom alebo univerzálne. U špeciálnych šablón môžeme zhotoviť podľa výšky emulzie prípadne sa zamerať na hodnotu nerovnosti povrchu Rz.

Sieťotlačová šablóna sa skladá z rámu, napnutie sieťoviny a vlastného motívu vytvoreného na sieťovine pomocou emulzii, filmu a osvitu. 

Pred samotnou výrobou šablóny je potrebne sieťovinu vysoko kvalitne očistiť, odmastiť  a zbaviť statickej energie !!!

  • Emulziu na sita naťahujeme automatom.
  • Sita sušíme v sušičke s presnou nastavenou teplotou sušenia. 
  • Pri osvite používame najmodernejšiu lampu s automatickou reguláciou svetla a času pre dokonalú výrobu šablóny.